امسال هفت سان بچین

مسابقه هفت سان زرون

بهار، فصل طراوت و سرسبزی از دیرباز در این سرزمین کهن با هفت سین پیوند خورده است. مردم ایران هر ساله سفره یی گسترده پهن می کنند و هفت نماد از دل طبیعت بر آن می نشانند تا سبزی اولین فصل سال را به خانه آورده باشند.
امسال زرون هم به کمک شما سفره ی هفت سین می چیند و عطر بهار را برای شما عزیزان به ارمغان می آورد. اما سفره یی متفاوت تر از آنچه همگان می شناسند….!
امسال شما باید سفره ی “هفت سان” را بچینید و در دل هفت شهر کهن ایران، هفت درخت اصیل را به بار بنشانید تا بهار را در کنار هم آغاز کنیم.

بازی هفت سان چطور است؟
برای ورود به این بازی تنها کافیست به اکانت اینستاگرام زرون zarun_game پیام بدهید و برای بازی اعلام آمادگی کنید.

بعد از تایید و ورود به بازی، هفت مرحله شما آغاز می شود و جواب هر یک از این مراحل با حل معماها به شما داده می شود. به برندگان این مسابقه شگفتانه ی ویژه زرون تعلق می گیرد.

توجه داشته باشید که تنها تا پایان روز هشتم فروردین میتونید بازی کنید

راستی